Privacy - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Conform de per 25 mei 2018 geldende AVG zijn eventuele persoonsgegevens (met name namen bij foto-materiaal) met instemming van betrokkenen geplaatst.
Adressen/telefoonnummers/emailadressen van locaties van bv. Stadstheater en verzorgingstehuizen etc. zijn afkomstig van hun eigen websites/media/materiaal en worden verondersteld daarmee openbaar te zijn.

Bij vragen kunt u zich melden bij info@cantiamo.nl onder vermelding van de betrokken informatie. Wij zullen daarop in contact met U bepalen welke stappen te ondernemen. (geplaatst: 25 mei 2018)

BEELDMATERIAAL op onze site

Op ALLE eigen foto's rust copyright. Overtreding van de daarop betrekking hebbende regels is strafbaar. Cantiamo zal van elke door haar geconstateerde overtreding aangifte doen bij het bevoegd gezag.

Foto's welke NIET als zodanig kunnen worden herleid tot de oorspronkelijke fotograaf worden geacht tot het "public domain" te behoren. Eventueel rechthebbende fotografen kunnen zich voor vragen melden bij info@cantiamo.nl onder vermelding van de naam/label/plaats van de foto op deze site.

VRAGEN

Voor inhoudelijke vragen: info@cantiamo.nl

SOZ CANTIAMO                                               Postbus 7143  2701 AC Zoetermeer                                                                                                                                      Bankrekening:    NL23INGB0004740287